Sota Rustavelli Tiyatro Üniversitesi

        Shota Rustaveli Tiyatro ve Film Gürcistan Devlet Üniversitesi, Gürcistan Tiflis’te yer alan, en yüksek sanat eğitimi düzeyinde eğitim veren çok disiplinli bir enstitüdür ve tüm Kafkasya’daki önde gelen sanat okullarından biridir. Üniversite, Tiflis’teki Mitkvari nehrinin her iki yakasının tarihsel bölgelerindeki iki blok içinde yer almaktadır.

       Tiyatro, Film, TV Medyası, Geleneksel Folklor, Oyunculuk ve uygulamalı sanatlar, Kültürel Yönetim ve Kültürel Turizm alanlarında oldukça yetenekli profesyoneller hazırlamaya odaklanmaktadır. Ana görevlerinden biri, sanat alanındaki istihdam pazarını genişletecek olan disiplinler arası çalışma planlarını ve bilimsel araştırmaları geliştirmektir; ve aynı zamanda da doktora öğrencilerine, dünyanın sürekli olarak değişen işgücü piyasasına adapte olma becerileri sunacaktır.

        Üniversite, Gürcistan kültürünün ve sanatının ulusal değerlerini temsil etmektedir ve aynı zamanda da kültürel mirası çalışan,tiyatro ve sinema medya-sanatlarına, bilimsel sanat çalışmalarına, kültürel yönetime ve kültürel politika alanlarına ve bu alanları geliştirme (derinleştirme) amaçlı araştırma sonrası adımlara odaklanan bir bilimsel araştırma-eğitim enstitüsüdür.

Üniversite 1923 yılında kuruldu. 85 yıl boyunca Gürcistan ve dünya kültürüne hizmet etti.

Üniversite mezun, master ve doktora düzeylerindedir.

Sinema bölümü, üniversitede 36 yıl önce oluşturuldu.
Üniversite, ELIA ve CILECT’in tam yetkili üyesidir.
85 yıllık üniversitede 3 fakülte vardır:

Drama Fakültesi:

 • Oyunculuk/Tiyatro & Sinema
 • Tiyatro Yönetmenliği
 • Pandomim Oyunculuğu
 • Kuklacılık
 • Müzikal Tiyatro Oyunculuğu
 • Gürcistan Dansı Yönetmenliği
 • Gürcistan Çok Sesli ve Ruhani Müziği
 • Pop Müzik Performansı
 • Sahne Tasarımı


Film ve TV Medyası Fakültesi:

 • Film Yönetmenliği/Uzun Film, Belgesel, Animasyon
 • Kamera
 • TV Medya Yönetmenliği
 • Ses Yönetmenliği
 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Tiyatro Çalışmaları
 • Film Çalışmaları
 • Sanat Çalışmaları
 • TV-Radyo Gazeteciliği
 • Kültürel Yönetim
 • Turizm Yönetimi


Master Çalışması:

 • Batı Tiyatro Çalışmaları
 • Amerikan Film Çalışmaları
 • Gürcistan Geleneksel Dans Çalışmaları
 • Çağdaş TV Medya Yönetmeliği Becerileri
 • Yaratıcı Pedagoji
 • Sözlü Çalışmalarda Öğretim Metodolojisi
 • Kültür Alanında Modern Yönetim
 • Kültürel Yönetim
 • Gürcistan Tiyatro Antropolojisi
 • Medya Çalışmaları
 • Medya İletişim Kuramı ve Pratiği


Doktora Çalışması:

 • 20. Yüzyıl Batı Tiyatro Çalışmaları
 • Yaratıcı Pedagoji
 • TV Medya Pratikleri Çalışmaları
 • Kültürel Yönetim, Kültürel Politika Çalışmaları
 • Çağdaş Sahne Tasarımı ve Sanat Çalışmaları


Uluslararası İlişkiler

        Shota Rustaveli Tiyatro ve Film Gürcistan Devlet Üniversitesi şu kurumlarla uzun zamandır işbirliği yapmaktadır ve anlaşmalar yapmıştır: Kiev Tiyatro ve Film, Karpenko Kari TV Akademisi (Ukrayna) Yerevan Tiyatro ve Film Enstitüsü (Ermenistan)  Bakü Sanat Üniversitesi (Azerbaycan)  Vilnius Müzik ve Tiyatro Akademisi (Litvanya)  İstanbul Bilgi Üniversitesi (Türkiye)  Ankara Bilkent Üniversitesi (Türkiye)  Alma-Ata Sanat Akademisi (Kazakistan).

        Üniversite uluslararası eğitim programları ve master sınıfları, bilimsel konferanslar, seminerler ve yuvarlak masa toplantıları düzenlemektedir.

        Üniversite, 1978 tarihinden itibaren, Uluslararası yıllık öğrenci film festivali olan “AMIRANI” organizasyonunu ve Uluslararası Öğrenci Tiyatro Festivalini düzenlemiştir.

Öğrenci filmi festivali AMIRANI’yi düzenleme fikri 1978’den bu yana sürmektedir. Başlangıçta iki yıllık düzenlenen bir etkinlik olarak başlamıştır. Kuruluşunun başında, Sovyetler Birliği’ndeki sinematografi grupları arasındaki en özgür festival olarak düşünülüyordu. 1990’larda, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, festival sona ermiştir.

        Jüri üyelerinin ünlü film oyuncuları olduğu, 1978 yılında kurulan film festivalinin halefi olmuştur: bu oyuncular arasında Otar Ioseliani, Merab Kokochashvili, Rezo Esadze, Leonid Gaidai, Maschenko ve Izraeliani vardır.

        Üniversitede tüm öğrencilerin internete, büyük bir bilim kütüphanesine (200000’den fazla cilt), Kültür Video Merkezine (5000’den fazla materyal), çeşitli sahnelere, stüdyolara ve daha birçok tesise erişimi vardır.

        Üniversite, Bilimsel Araştırma Enstitüsü açmış, Üniversite Matbaası’nı işletmiştir – KENTAVRI Yayınevi. Aynı zamanda Kültürel Bilim Çalışmalarının dört cildini, 15’ten fazla yayımı ve DURUJI ve KULTURA gazetelerinin aylık iki baskısını yayımlamıştır.

        Üniversite yıl içerisinde, birçok uluslararası projede yer alan davetli profesörlere ve uzmanlara ev sahipliği yapar.